Nasehat Kepada Seluruh Pemuda Salafy

artikel, fatwa, faidah, dan tanya jawab kajian islam Nasehat Kepada Seluruh Pemuda Salafy
<Asy Syaikh Rabi' bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah berkata :

"Aku menasehatkan kepada seluruh pemuda salafi di mana pun mereka berada, di mana pun mereka tinggal, hendaknya mereka mempelajari manhaj salaf dan hendaknya mereka mengetahui kemuliaan Ahlus sunnah wal jama'ah, hendaknya mereka menempatkan (para ulama ahlus sunnah) sebagai orang-orang yang telah memberikan nasehatnya sekaligus sebagai orang-orang yang berpengalaman, apa yang mereka katakan -demi Allah- pasti akan terwujud pada diri orang yang mengambil perkataan mereka tersebut ataupun pada diri orang yang menyelisihinya.!

Maka siapapun yang menyelisihi mereka biasanya akan jatuh dalam kebatilan dan jatuh dalam kejelekan. Namun siapa yang mengambil faedah dari mereka niscaya dia selamat sejahtera, padahal tidak ada satupun perkara yang dapat menandingi keselamatan dan kesejahteraan.!

Bila tokoh-tokoh salaf semisal Ayub As-Sikhtiyani, Ibnu Sirin, atau Mujahid dan selain mereka merasa tidak mampu (bertahan) mendengarkan satu kata bahkan setengah kata saja YANG TERUCAP DARI AHLU BATHIL, mereka pun tidak suka kalian berdebat dengan ahlul bid'ah karena perdebatan dapat menjatuhkanmu ke dalam fitnah. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang yang telah memberikan nasehatnya. Maka aku nasehatkan kepada para pemuda hendaknya mereka mengambil faidah dari :

Pertama :
Kitabullah

Kedua :
Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam

Ketiga :
Pengarahan dan bimbingan serta sikap-sikap salafus salih.

Mauqif Ash Shohih min Ahlu Bida'


┉┉✽̶»̶̥»̶̥✽̶┉┉


قال ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ :

ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻧﺼﺢ ﻛﻞ ﺷﺎﺏ ﺳﻠﻔﻲ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﻭ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺳﻮﺍ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴَّﻠﻒ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺴَّﻠﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺼﺢ، ﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ !

ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮ؛ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻧﺠﻰ، ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻻ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺷﻲﺀ!

ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺃﻳﻮﺏ ، ﻭ ﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺗﺠﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ؛ ﻓﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺧﺒﺮﺓ ﻭ ﺃﻫﻞ ﺫﻛﺎﺀ، ﻭ ﺃﻫﻞ ﻧﺼﺢ. ﻭ ﺃُﻭﺻﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ :

ﺃﻭﻻ : ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ.

ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ


Majmu'ah Hikmah Salafiyyah || https://t.me/hikmahsalafiyyah

Postingan terkait:

Tidak ada tanggapan

Posting Komentar

Ketentuan mengisi komentar
- Pilihlah "BERI KOMENTAR SEBAGAI:" dengan isian "ANONYMOUS/ANONIM". Identitas bisa dicantumkan dalam isian komentar berupa NAMA dan DAERAH ASAL
- Setiap komentar akan dimoderasi